Helge Ytterøy L'orange

Kommunikasjonssjef
i TDC Norge

 

 


2000-2005 Kommunikasjonssjef i TDC Norge:
Ansvarlig for informasjonsarbeidet både internt og eksternt, og oppbygging og implementering av informasjonsstrategi.


Ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av markeds- aktiviteter innen merkevarebygging og kampanjer.


Ansvar for pressekontakt, myndighetskontakt og TDC Norges engasjementer i ulike interesseorganisasjoner.


Fremskaffelse av bakgrunnsmateriell og utarbeidelse av dokumentasjon for ledelsen i aktuelle samfunnsmessige forhold.


Rapportert til viseadministrerende direktør. Medlem av ledergruppen i TDC Norge og sekretær for denne.

 

Arbeidet direkte overfor administrerende direktør i forhold til pressearbeid og myndighetskontakt.

 

Sammen med Juridisk Direktør opparbeidet og iverksatte TDC Norges strategi for regulatorisk påvirking, blant annet i forbindelse med innføring av ny telelov i perioden.

 

Koordinerte og fulgte opp samarbeid med andre aktører for å forbedre de konkurransemessige vilkårene i telebransjen.


Konstituert som markedssjef med personalansvar fra mai 2003. Fra januar 2004 kommunikasjonssjef med ansvar for alt markeds- og informasjonsarbeid.

 

Tilbake til CV

 

 

Helge Ytterøy L'orange

helge@lorange.me - lorange.me
Strandgaten 219 - 5525 Haugesundo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon:

helge@lorange.me

+47 90 277 255