Erling Andrè
Ytterøy L'orange

 

 

 

Erfaring som seksjonsleder

 

 

Siden 2009 har Erling jobbet som seksjonsleder i bydel St. Hanshaugen i Oslo.

 

Seksjonsleder i bydel St. Hanshaugen (Oslo)
Siden 2009 har jeg jobbet som seksjonsleder
i bydel st. Hanshaugen i Oslo.


Her har jeg jobbet både som leder for Ambulant team og som seksjonsleder for Tiltaksseksjonen.

 

Egenproduksjon av forebyggende nærmiljøbaserte tiltak for, og oppfølgningav, barn og unge 00-23 år i risikosonen er hovedoppgaven.  I tillegg har

tilbud om kompetanseheving i bydelen,

og bosetting av enslige mindreårige

asylsøkere er andre deler av

Tiltaksseksjonens arbeidsfelt.

 

Tiltaksseksjonen er organisert som 3 avdelinger: Ambulant Team, Pedagogisk Fagsenter og

Avdeling for enslige mindreårige

asylsøkere. Seksjonen har

tilsammen 47 ansatte

 

Jeg har jobbet mye med å utvikle en ”robust” arbeidsmodell samt metode fpr å kunne dokumentere/synliggjøre økonomiske 

bespsarelser av arbeidet innen

faglig forsvarlige rammer.

 

Sitter også i lederteam i barneverntjenesten og ansvar for koordingering av psykisk helsehjelp etter 22.juli,
samt ansvarlig for samarbeidsavtalen
med Nic Waal –BUP Lovisenberg

 

Tilbake til Erlings hovedside

 

 

Erling André Ytterøy L'orange (MNPF)

Bjerregaardsgate 8b - 0172 Oslo

erling@lorange.me - Lorange.me